PEPSI LUNAR NEW YEAR 2014

DỰ ÁN

Trong những ngày gần tết, Công ty Pepsi kí kết hợp đồng trưng bày khối sản phẩm trên diện rộng và ấn tượng tại các cửa hàng. Công việc ghi nhận sẽ được một đối tác độc lập thực hiện.

Vimar đưa ra đề nghị hợp tác để thực hiện chương trình ghi nhận cho các khách hàng của công ty Pepsi với tổng số gần mười ngàn cửa hàng từ tháng 11 năm 2013.

 

ĐÀO TẠO

Việc ghi nhận chính xác các khu vực trưng bày đòi hỏi phải đào tạo FA (nhân viên thực hiện) đầy đủ các bước thực hiện tại cửa hàng. Trong quá trình huấn luyện không chỉ có những thủ tục mà còn có FA còn được trang bị những kĩ năng, hướng dẫn ghi nhận thành công tại cửa hàng.

Đội ngũ Admin được đào tạo để kiểm tra chính xác và giống nhau giữa hình ảnh và biên bản ghi nhận trước khi được nhập liệu kết quả vào chương trình access.

TRONG QUÁ TRÌNH AUDIT

FA được thực hành cách giao tiếp để mô tả ngắn gọn công việc và thực hiện ghi nhận và hợp tác tốt với chủ cửa hàng. Vì thế, Tất cả các bước sẽ diễn ra dễ dàng và chủ cửa hàng sẽ không cảm thấy phí thời gian. Với việc FA được chào đón để thực hiện ghi nhận là điều thiết yếu dẫn đến sự thành công của họ.

SAU QUÁ TRÌNH AUDIT

Chương trình access được viết cho riêng từng dự án ghi nhận trưng bày và chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Đội ngũ Admin sẽ kiểm tra kết quả thực hiện từ các FA, sau đó sẽ nhập kết quả dữ liệu vào access. 100% dữ liệu sẽ được kiểm tra sau khi đã được nhập liệu đó là bước cuối cùng của quá trình nhập liệu.

Kiểm tra ngẫu nhiên tại cửa hàng và và chọn lọc tại các cửa hàng không tham gia trưng bày và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng cho mỗi cửa hàng trước khi chúng tôi gửi báo cáo dữ liệu cho khách hàng.

Khi kết thúc mỗi giai đoạn của chương trình báo cáo cuối cùng với tất cả dữ liệu biên bản ba liên và dữ liệu trên máy tính sẽ được giao cho khách hàng chỉ hai ngày sau ngày cuối cùng ghi nhận tại thị trường.

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Tại Vimar, chúng tôi cung cấp các gói ghi nhận trưng bày cho khách hàng với sự chính xác, bao gồm báo cáo ngày và báo cáo cuối cùng, hình ảnh và ghi nhận trên biên bản ba liên, cuối cùng đưa những lời khuyên và cập nhật địa chỉ cửa hàng cho các dự án khác tới khách hàng.