EATERY & COFFEE AUDIT

Sau chương trình “Pepsi lunar new year 2014” thành công, Vimar tiếp tục được tin tưởng và kí hợp đồng ghi nhận trưng bày Pepsi Club tại các quán ăn và quán cà phê toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ nhân viên thị trường sẽ đến từng điểm trưng bày và ghi nhận thông tin vào biên bản ghi nhận và sau đó báo cáo tại văn phòng.