HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN

IDS – Hệ thống tương tác trực tuyến sẽ giúp Vimar có những kết quả đánh giá tốt nhất

1. Kiểm soát tốt hơn

2. Nâng cao chất lượng

3. Quản lí tốt công việc tại field work

Chức năng IDS

Trung tâm liên lạc
Bảng điều khiển, Hỗ trợ đào tạo từ xa, Hệ thống phòng họp, Thông tin on field

Quản lý nhân sự
Dữ liệu nguồn nhân lực, Quản lý hợp đồng, Quản lý biên chế, Thông báo

Hệ thống CRM
Hỗ trợ Marketing, Hỗ trợ Sale, Quản lý cấp bậc

Quản lý việc trưng bày, chất lượng
Hệ thống theo dõi hiệu suất, Mystery Shopping

Quản lý báo cáo
Báo cáo quản trị thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), Báo cáo theo yêu cầu khách hàng