KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi áp dụng một trong những phương pháp kiểm tra chất lượng cho từng dự án cụ thể:

KIỂM TRA TẠI CHỖ

Quan sát bí mật ở khoảng cách nhất định. Sau đó tiếp cận, kiểm tra bất ngờ và ngẫu nhiên

THỰC THI CÙNG LÚC

Chúng tôi tham gia kiểm tra trực tiếp cùng nhóm nghiên cứu thực địa

QUAY LẠI KIỂM TRA

Chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra sau khi thu thập được dữ liệu và các đánh giá

KIỂM TRA QUA ĐIỆN THOẠI

Chúng tôi sẽ gọi trực tiếp đến người tiêu dùng của khách hàng để thu thập đánh giá

MYSTERY SHOPPER

Vimar sẽ đóng vai trò như một khách hàng tiêu dùng thông thường để trực tiếp kiểm tra