MEDIA

1. Dịch vụ chính: Sản suất các chương trình truyền hình/TVC, Sản xuất phim, phim tự giới thiệu và những chương trình giải trí trực tuyến.

2. Các dịch vụ khác: Digital, Quảng cáo trên hệ thống wifi trong sân bay và khu vực công cộng, quảng cáo trên hệ thống màn hình led ngoài trời.

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

MEDIA MARKETING

DIGITAL MARKETING