NGHIÊN CỨU MARKETING

Nghiên cứu Marketing mang đến cho doanh nghiệp những thông tin sâu sắc về thị trường mục tiêu, sản phẩm, khách hàng cũng như sự cạnh tranh trên thị trường.

Với nhiều phương pháp để tiến hành nghiên cứu Marketing, Vimar tập trung chuyên sâu về các giải pháp định tính. Cho dù bạn muốn tìm hiểu những gì mà sinh viên đang nghĩ về sản phẩm hoặc làm thế nào người tiêu dùng mục tiêu đánh giá để chọn lựa các thương hiệu, chúng tôi điều có thể nghiên cứu để giúp bạn đưa ra các quyết định Marketing.

Các giải pháp nghiên cứu thị trường của chúng tôi bao gồm:

• Mystery Shoppers
• Thử nghiệm sản phẩm
• Nghiên cứu thói quen và hành vi mua hàng
• Đo lường sự hài lòng của khách hàng
• Khảo sát nhóm
• Phỏng vấn
• Bảng khảo sát
• Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh